Een boerencoöperatie van melkveehouders en akkerbouwers

Wij werken samen aan het vastleggen van CO2 op ons land en het reduceren van CO2 in ons productieproces. Doet u mee?

CarbonCoop

Voor en door boeren

Carbon Coöp is een coöperatie opgericht door een groep melkveehouders en akkerbouwers. Het doel van deze coöperatie is het ontwikkelen en uitrollen van een verdienmodel gebaseerd op vastlegging van CO2 én reductie van CO2 in de productiewijze. Door de samenwerking tussen melkveehouders en akkerbouwers in de korte keten, kan de footprint van de voedselproducten worden verkleind. In het kader van de mondiale doelstellingen ten aanzien van het reduceren van CO2 uitstoot in de landbouwsector en daarbuiten, heeft deze inspanning van de primaire sector een financiële waarde. Dit is een aanvullend verdienmodel voor de boer, dat een duurzaam karakter kan hebben.

De leden van de Carbon Coöp zijn boeren die overstijgend aan hun eigen productiemethodes, een vooruitstrevende landbouw toepassen. Door het aanwenden van innovatieve methodes worden zij efficiënter en werken zij aan regeneratieve landbouw. De samenwerking van melkveehouders en akkerbouwers is essentieel en draagt bij aan circulariteit door verwerking van restproducten, produceren van eiwit uit eigen land, minder transport, grondstoffen van krachtvoer uit de regio, lokaal aanwenden van meststoffen, etc. Alle leden van de Carbon Coöp committeren zich bovendien aan productie gerelateerde waarden als een hoog dierwelzijn, actief landschapsbeheer en verbinding met de maatschappij.

Carbon Coöp is een coöperatie opgericht door melkveehouders en akkerbouwers. Het doel van deze coöperatie is het ontwikkelen en uitrollen van een verdienmodel gebaseerd op vastlegging van CO2 én reductie van CO2 in de productiewijze.

Samen verduurzamen

De Carbon Coöp staat voor een toekomstbestendige landbouw, overstijgend aan en ongeacht op welke productiewijze. De primaire voedselproductie veroorzaakt uitstoot van CO2 en grondgebonden productie is in staat CO2 vast te leggen. De Coöp streeft ernaar CO2 neutraal of zelfs negatief te worden. Zo dragen haar leden significant bij aan de verduurzaming van de landbouw en daardoor aan het behoud van de landbouw in Nederland.

Samenwerking tussen melkveehouderij en akkerbouw in de korte keten kan resulteren in het CO2 neutraal of negatief produceren. De daarvoor geleverde inspanning en het resultaat zal na certificering een financiële waarde krijgen en de Coöp wil daarmee een aanvullend verdienvermogen voor de primaire sector, de boer, ontwikkelen. Het initiatief en de propositie dient in handen te blijven van de boer.

Onze werkwijze

Laatste nieuws

Bestuur

Een groep van 3 Friese melkveehouders en 3 Friese akkerbouwers hebben het initiatief genomen tot de oprichting van Carbon Coöp in 2022. Zij vormen thans het bestuur en de raad van toezicht.

Voorzitter
Teun de Jong
Penningmeester
Pieter Vogels
Secretaris
Henk Bles
Lid
Hendrik Galema
Lid van Raad van Toezicht
Andries Jensma
lid van Raad van Toezicht
Gerben de Boer

Bekend van

Aanmelden

"*" geeft vereiste velden aan